Archetypische identiteit

Archetypische identiteiten zijn essentiële elementen van de Magic Maps. Ze zijn ontwikkeld op basis van praktisch- en theoretisch onderzoek. De archetypische identiteiten zijn onbewuste en universele patronen die zich vormen als mensen samen zijn in groepen.

De acht archetypische identiteiten zijn gedetailleerd beschreven en hebben unieke karakteristieken. Hieronder een impressie.

GrondvesterDeze groepen zijn primair gericht op zelfbehoud en onafhankelijkheid. De mensen vereenzelvigen zich sterk met de groep. Als het goed gaat met de groep zijn mensen tevreden. Als het slecht gaat met de groep zijn mensen ontevreden.
ZoekerDeze groepen bruisen van energie en zijn voortdurend in beweging. Mensen zijn gericht op het bevredigen van hun emotionele behoeften. Veel is gericht op zelfvoldoening, hierdoor krijgt de groep inhoud en structuur.
VormerBinnen deze groepen is een drive om dingen tot stand te brengen: op eigen kracht en vanuit eigen wil. Mensen zijn daadkrachtig en voortdurend op zoek naar uitdagingen. Ze zijn trots op wat ze doen. Voor het maken van fouten is weinig ruimte.
HelerDeze groepen hechten belang aan het hebben van een sociale identiteit. Mensen zijn gericht op het ontwikkelen van duurzame relaties met elkaar en hun omgeving. Het geheel is belangrijker dan individuele belangen.
VertellerDeze groepen ondernemen activiteiten die afgestemd zijn op hun missie. Mensen nemen hiervoor persoonlijk verantwoordelijkheid. Ze doen wat ze zeggen. Deze groepen kenmerken zich door creativiteit en inspiratie.
ZienerDeze groepen zijn zich bewust van hun rol in de wereld, ze hebben een duidelijke visie op de toekomst. Mensen kijken kritisch naar hun activiteiten en kunnen deze bewust bijsturen. Deze groepen groeien organisch, innoveren en werken aan de ‘goede zaak’.
DienaarDeze groepen zijn zich bewust van hun afhankelijkheid van de omgeving. Mensen worden gedreven tot het verder ontwikkelen van zichzelf en de groep. Er wordt voortdurend gezocht naar het leggen van nieuwe verbindingen om met elkaar te leren.
MeesterDit zijn geen groepen op zich. Het zijn mensen die streven naar de vereenzelviging met een hoger doel en gericht op ‘goed’ doen voor de mensheid. Groepen die streven naar eenwording met dit hogere doel hebben moeite om zelfstandig te blijven bestaan.
© Energy8 BV 2018 -  Tekeningen door Elísio Carmona