De mensen

De Energy8 tool is gedurende de afgelopen 10 jaar doorontwikkeld. De verdere ontwikkelingen is in handen van:

Oprichter de ontwerper van de Energy8 tool die zorg draagt voor de verdere ontwikkeling. Daarnaast verzorgen van trainingen en het begeleiden van workshops.

Partners zijn de bouwers van het netwerk en vervullen een expliciete rol in de ontwikkeling, toepassing en verspreiding van de Energy8 tool.

Practitioners (licentiehouders)gebruiken de Energy8 tool in teams, organisaties en steden. Wil je ook licentiehouder worden? Neem contact met ons op.