Vitale wijken

Hoe ontwikkelen we buurten, wijken en steden naar gebieden waar mensen kansen hebben, graag wonen, ontspannen én met plezier werken? We bieden een fundament voor het creëren van gezonde, levendige en energiezuinige woonwijken.

Het ontwikkelen van een woonwijk is alleen mogelijk vanuit een dieper inzicht in de collectieve identiteit en gedeelde waarden. Met behulp van de Energy8 tool maken we met wijkbewoners, lokale ondernemers en instellingen een profiel van hun straat, buurt of wijk.

Wijkprofiel

Bewoners maken zelf een herkenbaar profiel van hun straat, buurt en wijk. Ze creëren hun eigen Magic Map gebaseerd op de individuele antwoorden uit een on-line vragenlijst (10 minuten). De Magic Map maakt de identiteit, waarden en leefpatronen van een straat, buurt en wijk snel zichtbaar.

De Magic Maps versnellen het gesprek over wat nodig is. Er zijn drie kernvragen.

  • Welke observaties?
  • Welke interpretaties?
  • Welke interventies?

In sessies met bewoners krijgen deze vragen pas echt betekenis. We stimuleren iedereen om actief mee te doen aan het gesprek over de essentie van de wijk. Om inzichten te delen, maar ook om samen acties te bedenken die nodig zijn voor de verder ontwikkeling van de leefomgeving.