Uitgangspunten

De Energy8 tool is de afgelopen jaren toegepast in profit en non-profit organisaties. Of het nu gaat om kleine teams, grote afdelingen, complete organisaties of wijken. Er zijn inmiddels duizenden mensen die de Energy8 tool hebben gebruikt. Een aantal uitgangspunten, feiten en theorieën:

 • Eenvoudige toepassing: de Energy8 tool wordt toegepast in organisaties, wijken en trainingen, om verschillende redenen. Ten eerste wordt het gepresenteerd in duidelijke taal, zonder wetenschappelijk jargon. Daardoor is het makkelijk en leuk is om mee te werken. 
 • Intuïtief: de aanpak is intuïtief, voortbouwend op wat mensen al weten over het social systeem waar ze deel vanuit maken. Gepresenteerd in een duidelijke en praktische structuur.
 • Systeemtheorie: er is geen hiërarchie in de archetypische identiteiten en de magic maps. De identiteiten zijn verschillend, maar zonder beter of slechter te zijn. Elke identiteit heeft zijn voor-en nadelen. Er zijn geen vooraf gedefinieerde niveaus van ontwikkeling, simpelweg omdat elke sociale groep uniek is.
 • Gevalideerd: de MagicMap is statistisch gevalideerd door de Technische Universiteit Delft.
 • Relevante steekproeven: de vastgestelde identiteiten in een MagicMap zijn voor 98% hetzelfde bij participatie van 30% van de populatie en bij participatie van 100% van de populatie. De archetypische identiteiten veranderen niet meer indien de populatie toeneemt. Een relatief kleine groep draagt het DNA van de gehele groep.
 • Wisdom of crowds: de interpretatie van een MagicMap door mensen uit de groep is realistischer dan de interpretatie van externe consultants. De combinatie van een MagicMap en een dialoog leidt tot een realistisch beeld van het sociale systeem.
 • Diversiteit in het model: alle acht archetypische identiteiten komen in diverse combinaties voor in sociale systemen. Er zijn geen identiteiten die veel voorkomen of niet voorkomen. Wel zijn er branche specifieke overeenkomsten zichtbaar.
 • Zelfstartende dialoog: de dialoog naar aanleiding van een MagicMap komt vrijwel vanzelf op gang. Er is een natuurlijke aantrekkingskracht bij mensen om te weten hoe hun collectieve patronen werken. De optimale rol voor de consultant is die van facilitator en vragensteller.
 • Ontwikkelen vanuit potentie: mensen in sociale systemen hebben een grote behoefte te weten hoe ze kunnen ontwikkelen op basis van hun identiteiten en waarden. In 90% van de cases ontstaat het inzicht dat de gewenste organisatie ontwikkeling gebaseerd moet zijn op de bestaande waarden.
 • Intellectueel eigendom: het intellectuele eigendom van de Energy8 tool is in Nederland geregistreerd in juni 2006 en nogmaals in januari 2012.
 • Diepe niveaus: Vaak geciteerd maar niet in alle organisaties toegepast: ‘No problem can be solved from the same level of consciousness that created it – Albert Einstein’. De Energy8 tool gebruikt archetypische niveaus om cultuur, collectief gedrag en competencies te ontwikkelen.

Theorieën die de basis vormen voor de Energy8 tool:

 • Gebaseerd op de complexiteit- en systeem theorie (cellular automata, complexe adaptieve systemen)
 • Gebaseerd op de theorie van Ervin Goffman (theatrale model)
 • Gebaseerd op psychologische theorieën over archetypen van Carl Jung
 • Gebaseerd op de sociologische theorie van Nathalie Heinich (boek: Ce que n’est pas l’identité)

Voor meer specifieke informatie over de Energy8 tool kunt u contact met ons opnemen.