➜ Voordelen

De voordelen van werken met de Energy8 tool …

  • Het geeft een gevalideerd beeld van de collectieve identiteit en gedeelde waarden van een sociaal systeem.
  • Het is snel en gefocust. Het maakt de unieke kracht van een team, organisatie of wijk inzichtelijk.
  • Het is democratisch en mobiliseert mensen. Doordat alle stakeholders meedoen ontstaat er een collectief inzicht en veranderbereidheid.
  • Het is praktisch en zelf te beheren. Er kunnen zoveel mensen meedoen als nodig, naar keuze met of zonder consultant.
  • Het is de basis voor een daadwerkelijke ontwikkeling. Mensen werken de resultaten zelf uit in een concreet actieplan.

Kortom, de Energy8 tool is praktisch, snel, gefocust, gevalideerd, goed te managen en het mobiliseert mensen. De voordelen van werken met de Energy8 tool